Římskokatolická farnost Drásov


dnes je: pondělí po 2. neděli adventní  | nejbližší Bohoslužba bude: 12.12 v 18:00 - za Boženu Skoupou, sourozence a živou rodinu - MALHOSTOVICE (kostel Malhostovice)

 hlavní menu

 odkazy v této sekci

rok 2017 

rok 2015 

rok 2013 

rok 2012 

rok 2010 

rok 2007 

 

 přihlášení

 krátké zprávy

Sbírky v roce 2017:
26. 02. 8. haléř sv. Petra
04. 06. na charitatu
25. 06. na bohoslovce a formaci kněží
24. 09. do fondu PULS
22. 10. na misie
Dobrovolná sbírka:
14. 04. Boží hrob [ 6.02.17 ]
[ 1.01.70 ]
[ 1.01.70 ]
[ 1.01.70 ]
[ 1.01.70 ]

více krátkých zpráv >>

slovo > 7. neděle v mezidobí - A - 2017

7. neděle v mezidobí - A - 2017

5. neděle v mezidobí - A - 2017


promluva p. J. BuchtyOpět nám apoštol Pavel nastaví zrcadlo, v němž můžeme vidět prožívání své víry a snahu zachovávat Ježíšova slova.

Minulou neděli nám zazněla slova osmera blahoslavenství. Ježíš v nich vytváří nový rozměr a chápání lidského života. Od mládí jsme byli vedeni k tomu, abychom byli úspěšnými a zajištěnými lidmi. Uč se, abys měl dobré známky, mohl mít dobré zaměstnání, vydělal si dost peněz a byl v tomto světě spokojený. Samozřejmě to samo o sobě není špatné, ale nad tím stojí vyšší hodnoty. Čistota svědomí, pěkné a vyrovnané vztahy k druhým lidem, odvaha k pravdě. Přiznejme si, jako bychom na to druhé už při výchově dětí tak trochu zapomínali. A právě tyto dvě skutečnosti být úspěšným a zajištěným nejdou vždy v tomto světě spojit s onou vnitřní kvalitou člověka. V tomto nesouladu těchto dvou skutečností, kdy se člověk snaží být věrný Bohu a pro jeho věrnost se mu nedostává určitých pozemských kvalit, se otevírá zvláštní Boží blízkost a obdarování, které Ježíš nazývá blahoslavenstvím. Ve velkém počtu blahoslavenství jako by nám Ježíš říkal, že takových cest k Bohu je mnoho. Každému z nás se nabízí nějaká oblast, kde i my jsme voláni, abychom se stali blahoslavenými. Stále platí, že evangelium je radostná zpráva pro každého z nás a my jsme voláni, abychom jí uvěřili.

Tuto myšlenku rozvíjí v dnešním druhém čtení apoštol Pavel. Mluvili jsme o tom, že v Korintě byla malá církevní obec, s níž apoštol Pavel měl velké problémy. Její členové se mezi sebou hádají. Z jeho slov jsme si položili před čtrnácti dny druhý základní kámen naší víry, a tím je vztah k církvi a jednota našeho společenství. Mluvili jsme o tom, že víru nikdy nemohu chápat jako „svou záležitost“. Můj vztah k Bohu je nutně propojován s vírou ostatních a jakékoliv rozdělení zpětně narušuje mé společenství s Bohem. Ve své snaze různé skupiny korintské církve se snaží dát pádnější argumenty pro zdůraznění svého názoru. Zkrátka ukázat, že jsou lepší a chytřejší než ti druzí. A apoštol Pavel jim ukazuje, že toto není Boží cesta. Ježíš přišel nabídnout pravdu a pozvání vstupu do Božího království. Moudrost a Boží moc se zjevila na kříži, že je schopna v tomto světě prohrát. Vím, že se to v životě velice těžce uskutečňuje, ale pokud chce člověk v tomto světě vždy vyhrávat a být úspěšný, tak se s velkou pravděpodobností nebude jednat o Boží cestu. Neznamená to, že bychom neměli zaujímat správné postoje a hájit pravdu. Znamená to, že jsme schopni přijmout, že budeme odmítnuti a nějak ve svém životě využiti druhými. Právě v tomto místě slova apoštola Pavla souzní s tím, co jsme minulou neděli slyšeli v blahoslavenství.

Můžeme se na to podívat i z druhé strany. Člověk, jenž je bohatý Bohem, jeho blízkostí a dobrotou, nemusí to nutně očekávat od druhých. Nemusí být nutně úspěšný a bohatý. Na rozdíl od člověka, jenž toto nemá a zbývá mu jen, aby „nasytil“ svůj život tímto světem. Ona skutečnost, že člověk chce být lepší než druzí, přinášející rozdělení je v našich lidských vztazích vryta velice hluboko. Působí nesoulad i v těch základních rovinách rodin a manželů. Mnohé se dá pouze vyřešit změnou smýšlení, v němž nejde o prosazení mé pravdy. Zkusme své oči spíše obrátit k tomu, kde se můžeme stát služebníky. Kde nám nepůjde o naše vyvýšení, ale účinnou pomoc druhému. První čtení mluví o tom, že potom: „… vyrazí tvé světlo jak zora, tvá jizva se brzy zacelí… a …tvůj soumrak se stane poledním jasem.“ Tak tedy opět máme návod, jak se přiblížit k poselství dnešního evangelia, kdy Ježíš mluví o tom, abychom byli solí země a světlem světa. Asi k tomu není až tolik potřeba. Není ani tak důležité, jestli to umíme, ale spíše, jestli to chceme. Klíč držíme každý ve svých rukou, jen jde o to, abychom ho použili.