Římskokatolická farnost Drásov


dnes je: 30. neděle v mezidobí  | nejbližší Bohoslužba bude: 27.10 v 18:00 - MALHOSTOVICE za Miladu Gebauerovu, rodiče, duše v očistci a Boží ochranu (kostel Drásov)

 přihlášení

 krátké zprávy

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha pro brněnskou diecézi 12.3.2020 je uvedeno v aktuálních zprávách [ 14.03.20 ]
[ 1.01.70 ]
[ 1.01.70 ]
[ 1.01.70 ]
[ 1.01.70 ]

více krátkých zpráv >>

aktuální zprávy

Bohoslužby je možné sledovat ze záznamu - odkazy jsou níže.
Vyjádření České biskupské konference k rozhodnutí vlády o znovuobnovení bohoslužeb odkaz spustit zde

Video záznam z nedělní mše svaté sloužené p. Pavlem Kopeckým ve farním kostele v Čebíně spustíte klepnutím na příslušné datum:
15.3. ; 22.3. ; 25.3. ; 29.3. ; 5.4. ; 8.4. ; 10.4. ; 12.4. ; Velikonoční svěcení pokrmů ; 13.4. ; 19.4. ; 26.4. ;

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 ze dne 12.3.2020Milé sestry, milí bratři,
vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou, vydávám toto rozhodnutí:

Od dnešního dne (čtvrtek 12. března 2020) od 14.00 hodin se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby s účastí lidu, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná veřejná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.
Nadále platí, že po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. V tomto případě je možné Ježíše Krista přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě.
Kostely podle místních možností mohou zůstat otevřené pro osobní modlitbu.
Situaci, kterou nyní prožíváme a která přináší dočasné odloučení od setkání s Ježíšem Kristem ve svátostech, přijměme i jako nabídku a výzvu. Může být například cestou k tomu, abychom si uvědomili, jak velkým darem jsou pro nás svátosti i ti, kteří je udělují. Prosím, přijměme tuto situaci jako rodina, které není lhostejné, co prožívá ten druhý. Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejít bezpečnostní opatření či rozhodnutí. Nereptejme. Přijměme letošní výjimečnou postní dobu jako účast na Kristově křížové cestě, která byla nutnou součástí jeho vítězství. Připomínám i dnes, abychom se vrátili k domácí četbě Písma a ke společným modlitbám v rodinách, například s využitím Kancionálu.
Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich rodin. A ještě vás vybízím k vědomému a citelnému celodennímu postu, případně k almužně na dobrý účel, a to v úterý 17. března. Tento den budu takto prožívat spolu s vámi.

Připomínám také možnost sledování přenosů bohoslužeb v médiích (například Radio Proglas a Televize Noe je vysílají každý den).

Milí sestry a bratři, nepropadejme panice a malomyslnosti, i v této době je milující Bůh s námi.

Žehná Váš biskup Vojtěch
Brno, 12. 3. 2020

Pokyny brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho ze dne 11. 3. 2020:Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ohledně shromáždění osob a v návaznosti na ně na výzvu ČBK v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 uděluje brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle pro věřící brněnské diecéze po dobu trvání mimořádných opatření dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. Ježíše Krista je možné v těchto případech přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě.

Kněží jsou povinni zajistit, aby se žádné mše svaté neúčastnilo více než sto osob. (Ve farnosti je možné využít technické možnosti, které se dnes nabízejí, například přenos mše prostřednictvím webkamery.)

Starší a nemocní se mají bohoslužeb účastnit prostřednictvím televizního, rozhlasového nebo internetového přenosu.
Věřící, kteří mají příznaky respiračních nemocí, mají podezření z nákazy koronavirem nebo se cítí oslabeni, ať se zdrží účasti na bohoslužbách. To stejné platí pro kněze, ministranty a pomocníky při liturgii.
Je třeba dočasně odstranit z kropenek svěcenou vodu.
Doporučuje se dle možnosti umístiti dezinfekční gely ke vstupu do kostela a vybídnout věřící k jejich užívání.
Svaté přijímání mají kněží podávat jen na ruku.
Obřad pozdravení pokoje bude při bohoslužbě vynechán.

Sbírky vyhlášené biskupstvím v roce 2020:


V roce 2020 vyhlašuji tyto sbírky v následujících termínech:

23. 02. 2020 7. neděle v mezidobí haléř sv. Petra xxxx91090
31. 05. 2020 slavn. Seslání Ducha Sv. na charitativní účely xxxx91060
28. 06. 2020 13. neděle v mezidobí na bohoslovce a formaci kněží xxxx91010
13. 09. 2020 24. neděle v mezidobí do fondu PULS xxxx91050
18. 10. 2020 29. neděle v mezidobí na misie xxxx91064

Dobrovolná sbírka:
10. 04. Velký pátek Boží hrob xxxx91082