Římskokatolická farnost Drásov


dnes je: pondělí 6. týdne v mezidobí  | nejbližší Bohoslužba bude: 19.02 v 18:00 - MALHOSTOVICE za živou a zemřelou rodinu Šebkovu, Jakešovu, Fr. Pochopa, Boží ochranu a duše v očistci (kostel Drásov)

 přihlášení

 krátké zprávy

Sbírky v roce 2017:
26. 02. 8. haléř sv. Petra
04. 06. na charitatu
25. 06. na bohoslovce a formaci kněží
24. 09. do fondu PULS
22. 10. na misie
Dobrovolná sbírka:
14. 04. Boží hrob [ 6.02.17 ]
[ 1.01.70 ]
[ 1.01.70 ]
[ 1.01.70 ]
[ 1.01.70 ]

více krátkých zpráv >>

různé > Příspěvek do diecézního fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze v r. 2017

Příspěvek do diecézního fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze v r. 2017

Sbírky vyhlášené biskupstvím v roce 2017:


V roce 2017 vyhlašuji tyto sbírky v následujících termínech:

26. 02. 8. neděle v mezidobí haléř sv. Petra xxxx91090
04. 06. slavn. Seslání Ducha Sv. na charitativní účely xxxx91060
25. 06. 12. neděle v mezidobí na bohoslovce a formaci kněží xxxx91010
24. 09. 25. neděle v mezidobí do fondu PULS xxxx91050
22. 10. předposl. neděle v říjnu na misie xxxx91064

Dobrovolná sbírka:
14. 04. Velký pátek Boží hrob xxxx91082

Příspěvek do diecézního fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze v roce 2017:Po projednání s Kněžskou radou brněnské diecéze a Ekonomickou radou brněnské diecéze stanovuji, aby farnosti, duchovní správy a kapituly brněnské diecéze uhradily pro rok 2017 příspěvek do diecézního fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze.
Příspěvek se skládá ze dvou částí (A) a (B).

Část (A)
Příspěvek farností a duchovních správ stanovuji takto:
Podle výsledků sčítání účastníků bohoslužeb je určen vážený průměr (P) počtu osob starších 18 let, které navštěvují nedělní bohoslužby. Ve váženém průměru je použit rok 2014 s vahou 60 % a rok 2009 s vahou 40 %. Za každou takto určenou osobu stanovuji příspěvek na 280 Kč za rok.

Část (B)
Příspěvek farností, duchovních správ a kapitul stanovuji takto:
1. Při prodeji nemovitého majetku stanovuji příspěvek ve výši 60 % z příjmů po odečtu daně z příjmů právnických osob, příp. daně z nabytí nemovitého majetku (pokud ji uhradila farnost, duchovní správa nebo kapitula). Od příjmů je možno odečíst i náklady, příp. předpokládané náklady na pořízení majetku, který bude využíván v hospodářské činnosti.
Nákup tohoto majetku je možno odložit na dobu 3 let. Pokud bude předpokládaná částka na pořízení majetku 750 000 Kč a vyšší, bude uložena na účtu Biskupství brněnského a bude uvolněna v době pořízení majetku do hospodářské činnosti. Lze požádat i o prodloužení doby na pořízení majetku do hospodářské činnosti.
2. Z pachtovného z pozemků, a to i lesních, případně z nájemného podle smluv uzavřených do 31. 12. 2013, stanovuji příspěvek ve výši 25 % z příjmů po odečtu daně z nemovitých věcí a daně z příjmů právnických osob.
3. Z nájemného z budov nebo z části budov a z nájemného z movitých věcí stanovuji příspěvek ve výši 3 % z příjmů po odečtu daně z nemovitých věcí a daně z příjmů právnických osob.
4. U hospodaření v lesích stanovuji příspěvek ve výši 25 % z výsledku hospodaření po odečtu daně z příjmů právnických osob. Podobně jako při prodeji majetku je možno od výsledku hospodaření odečíst částku, která bude v dalších 2 letech použita v lesním hospodaření.
5. U ostatních aktivit v hospodářské činnosti stanovuji příspěvek ve výši 10 % z výsledku hospodaření po odečtu daně z příjmů právnických osob. Do hospodářské činnosti nebudou zahrnuty příjmy a výdaje z hlavních činností prováděné za úplatu tj. z činností, které souvisejí s pastorací: farní tábory, farní dny, farní plesy a obdobně.
Příspěvek části (B) se vypočte na základě údajů z účetních závěrek za rok 2016, případně podle účetních knih a dalších dokladů.

Na neděli 24. září 2017 vyhlašuji sbírku na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze. Vybraná částka bude použita jako splátka příspěvku do diecézního fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze.