Římskokatolická farnost Drásov


dnes je: pondělí 28. týdne v mezidobí  | nejbližší Bohoslužba bude: 15.10 v 18:00 - MALHOSTOVICE za rodinu Špačkovu, Slezákovu a a Pavlackou (kostel Drásov)

 přihlášení

 krátké zprávy

Sbírky v roce 2017:
26. 02. 8. haléř sv. Petra
04. 06. na charitatu
25. 06. na bohoslovce a formaci kněží
24. 09. do fondu PULS
22. 10. na misie
Dobrovolná sbírka:
14. 04. Boží hrob [ 6.02.17 ]
[ 1.01.70 ]
[ 1.01.70 ]
[ 1.01.70 ]
[ 1.01.70 ]

více krátkých zpráv >>

různé > Účetnictví farností

Účetnictví farnostíŘímskokatolická farnost Povýšení sv. Kříže (jako kterákoliv jiná farnost) z hlediska církevního i státního práva samostatným subjektem: má statut církevní právnické osoby a v právních i finančních záležitostech jedná plně na svou odpovědnost. Statutárním zástupcem farnosti (tedy nositelem odpovědnosti před státními orgány) je farář (administrátor farnosti). V záležitostech hospodaření farnosti a správy finančních prostředků musí být závazně jako poradní orgán faráře ustanovena ekonomická rada farnosti. Tuto radu jmenuje na dobu pěti let farář. Kandidáty může navrhnout např. farní rada, ale i každý farník.

Ekonomická rada má povinnost pravidelně se seznamovat s výsledky hospodaření farnosti, kontrolovat správnost účetnictví, úplnost a aktuálnost inventářů, a v určitých záležitostech (půjčky, prodej majetku farnosti) je farář povinen vyslechnout její mínění.

O svém hospodaření vede farnost podvojné účetnictví. V záležitostech finančních a daňových podléhá kontrolní pravomoci příslušného finančního úřadu, pokud má farnost vlastní zaměstnance (farář není zaměstnancem farnosti, ale biskupství), pak je vázána příslušnými zákonnými normami, které upravují vyplácení mezd, odvody dávek a jejich vyúčtování; pravidelnou kontrolní činnost vykonávají opět příslušné státní instituce. Z církevně-právního hlediska je nadřízeným subjektem farnosti Biskupství brněnské, které vykonává kontrolní (a v některých záležitostech, např. při uzavírání nájemních či jiných smluv) i schvalovací pravomoc.

Fakturační adresy:

Římskokatolická farnost Drásov, Drásov 14, 664 24, IČO 26521296, statutární zástupce Pavel Kopecký

Římskokatolická farnost Čebín, Čebín 40, 664 23, IČO 65265394, statutární zástupce Pavel Kopecký