Římskokatolická farnost Drásov


dnes je: památka sv. Jeronýma, kněze a uč.cír.  | nejbližší Bohoslužba bude: 30.09 v 6:30 - za rodinu Ptáčkovu a Sychrovu (kostel Čebín)

 přihlášení

 krátké zprávy

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha pro brněnskou diecézi 12.3.2020 je uvedeno v aktuálních zprávách [ 14.03.20 ]
[ 1.01.70 ]
[ 1.01.70 ]
[ 1.01.70 ]
[ 1.01.70 ]

více krátkých zpráv >>

farnost Čebín

Bože, Tys posiloval svatého Jiří, aby následoval Tvého Syna v jeho utrpení a byl připraven pomáhat slabým a trpícím; ať pomáhá i nám v naší slabosti. Bože, Tys posiloval svatého Jiří, aby následoval Tvého Syna v jeho utrpení a byl připraven pomáhat slabým a trpícím; ať pomáhá i nám v naší slabosti.

Farnost při kostele sv. Jiří

 v Čebíně

farář
P. Pavel Kopecký
telefon 736 529 228 a 731 428 374
e-mail cebin zavináč dieceze.cz
sídlo faráře Čebín 40, 664 23
   Pořad bohoslužeb ve farnosti:

Farní kostel sv. Jiří v Čebíně

        Mše svatá středa a pátek                 17 00   v letním období 19 00

                Neděle                                            9 30


        Kaple sv. Jana Nepomuckého v Senticích 

                Sobota                                            17 00