Římskokatolická farnost Drásov


dnes je: pondělí 28. týdne v mezidobí  | nejbližší Bohoslužba bude: 15.10 v 18:00 - MALHOSTOVICE za rodinu Špačkovu, Slezákovu a a Pavlackou (kostel Drásov)

 přihlášení

 krátké zprávy

Sbírky v roce 2017:
26. 02. 8. haléř sv. Petra
04. 06. na charitatu
25. 06. na bohoslovce a formaci kněží
24. 09. do fondu PULS
22. 10. na misie
Dobrovolná sbírka:
14. 04. Boží hrob [ 6.02.17 ]
[ 1.01.70 ]
[ 1.01.70 ]
[ 1.01.70 ]
[ 1.01.70 ]

více krátkých zpráv >>

historie > Malhostovice

Malhostovice

Nástěnné malby v kostele Povýšení sv. Kříže.

V závěru 14. století získal drásovský kostel nástěnné malby, které se do dnešní dochovaly pouze  na stěnách kněžiště. Severní stěna je pokryta výjevy ze života Kristova. Ve spodním pásu bylo ztvárněno Posmívání Kristu, Korunování trním a Ukřižování. Střední pás obsahuje Bičování, Nesení kříže a Přibíjení na kříž. Nad těmito obrazy byl pravděpodobně umístěn výjev Kristus na hoře Olivetské. Nad ranné barokním sanktuariem se dochoval fragment obrazu Umučení deseti tisíc mučedníků na stromě. Na celé nadzemní ploše presbytáře byly původně vymalovány postavy 12 apoštolů, ale při neodborných opravách byly zničeny. Jižní stěna kněžiště nese výjevy mariánské. V nejspodnějším pásu Zvěstování P. Marii, Obětování Páně a navštívení sv. Alžběty P. Marií. Ve středním pásu jezachyceno Klanění tří králů a Vraždění betlémských neviňátek. Třetí pás je omezen na výjev Úmrtí Panny Marie, nad nímž fragment anděla se strunným nástrojem ukazuje na oslavnou scénu Mariina Nanebevzetí. Na zaklenutí okenních špalet jsou patrny hlavy starozákonních proroků a patriarchů, jež kromě Jonáše, Davida a Daniela nelze identifikovat. Mezi špaletami oken kněžiště a na špaletách jsou zachyceny četné postavy světic s atributy (sv. Alžběta, Barbora, Agáta, Dorota, Kateřina, Uršula, Apolonie...), které odpovídají pojímání katolického kultu svatých v době Karla IV. Lze předpokládat, že podobným způsobem byly drásovským farníkům vizuelně zpřístupněny biblické děje i na stěnách kostelní lodi.