Římskokatolická farnost Drásov


dnes je: sobota po 5. neděli postní  | nejbližší Bohoslužba bude: 5.04 v 8:00 - za Anežku a Josefa Vyzinovy a živou rodinu (kostel Drásov)

 přihlášení

 krátké zprávy

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha pro brněnskou diecézi 12.3.2020 je uvedeno v aktuálních zprávách [ 14.03.20 ]
[ 1.01.70 ]
[ 1.01.70 ]
[ 1.01.70 ]
[ 1.01.70 ]

více krátkých zpráv >>

farnost Drásov

Pojďte ke mně všichni kdož jste obtíženi a já vás potěším Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.  Matouš 11,28

Farnost Povýšení sv. Kříže

 v Drásově

Video záznam z nedělní mše svaté sloužené p. Pavlem Kopeckým ve farním kostele v Čebíně spustíte klepnutím na příslušné datum: 15.3. ; 22.3. ; 25.3. ; 29.3. ;farář
P. Pavel Kopecký
telefon 736 529 228 nebo 731 428 374
e-mail drasov zavináč dieceze.cz
sídlo faráře Čebín 40, 664 23
   Pořad bohoslužeb ve farnosti:

Z rozhodnutí biskupa Vojtěcha se ode dne 12.3.2020 ruší veškeré bohoslužby a obřady pro veřejnost.
Celý text je uveden v položce menu "aktuální zprávy"

Informace o možnosti shlédnutí on-line přenosů bohoslužeb, jejichž seznam je k nalezení například zde: online bohoslužby

Mše svatá slavnosti svátku sv. Josefa ze dne 19.3.2020 sloužená p. Pavlem Kopeckým ve farním kostele v Čebíně spustit zdeFarní kostel Povýšení sv. Kříže v Drásově

        Mše svatá pro děti čtvrtek                1700   o prázdninách 1900

        Neděle                                            8 00


        Kaple sv. Anny ve Všechovicích 

                Sobota                                            8 00

Filiální kostel svatého Vavřince v Malhostovicích

                Úterý                                                19 00